VERGİ YÜKÜ EMEKÇİNİN ÜZERİNDE – TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

VERGİ YÜKÜ EMEKÇİNİN ÜZERİNDE – TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

Uzun zamandır vergi adaletsizliği konusunda görüşlerini ve taleplerini yineleyerek dile getiren TÜRK-İŞ gündeme gelen yeni düzenlemeler dolayısıyla konuyu bugün yapılan Başkanlar Kurulu toplantısında ele aldı. 

Vergi yasalarında yapılacak değişiklik önerilerinin ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ortamın yanı sıra, öncelikli olarak sosyal beklentilere uygun olması ve her şeyden önce gelir dağılımının iyileştirilmesine yönelik olması gerektiğini belirten TÜRK-İŞ, doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisinin işçiler olduğunu, işçilerin işverenler ile aynı oranlarda vergilendirilmesinin haksız ve adaletsiz bir uygulama olduğunu sayısız kez dile getirmiştir.

Vergi tarifesinin teke indirilmesi ve çalışanların üçüncü dilimindeki gelir vergisi tarifesinin %20’den %27’ye çıkarılmasının emekçiler üzerindeki baskıyı arttırdığı belirtilmiştir.

En düşük gelir kesiminde bulunan emekçilerin tüketim vergi yüklerinin (dolaylı vergiler) değişik oranlarda uygulanarak hafifletilmesi gerektiği ve asgari ücretten vergi alınmaması gerektiği talebi yinelendi.

Ayrıca vergi uygulamalarının gelir dağılımını iyileştirmeye yönelik olmasının “kapsayıcı büyüme” başlığı altında birçok ülkenin maliye politikasının amaçları içinde yer aldığı da belirtilmiştir.

Konfederasyonun görüş ve önerilerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yeterince dikkate alınmamasından dolayı “Vergi Adaleti Sağlansın” başlığı altında 6 Kasım 2019 tarihinde bir imza kampanyası başlatılacaktır.  Ayrıca Konfederasyona bağlı işyerlerinde ve tüm illerde kalabalığın bulunduğu alanlarda vergi reformunun çalışanlar lehine ve adil olmasını yönünde açıklayıcı bir bildiri okunacaktır.

Not: 2005 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 13,5 katı iken, günümüzde 7 katı olarak hesaplanıyor.

Yazar hakkında

Zerrin Işık author