ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞÇİLERİ FEDERASYONLARI (ITF ve ETF) TÜRKİYE’DEKİ ÜYE SENDİKALARIYLA BİRARAYA GELDİ

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞÇİLERİ FEDERASYONLARI (ITF ve ETF) TÜRKİYE’DEKİ ÜYE SENDİKALARIYLA BİRARAYA GELDİ

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞÇİLERİ FEDERASYONLARI (ITF ve ETF) TÜRKİYE’DEKİ ÜYE SENDİKALARIYLA BİRARAYA GELDİ.

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) ve Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ETF) heyeti 29-29 Mart 2018 tarihlerinde, sendikal hak ihlallerine dikkat çekmek, sendika çalışmalarına ilişkin yaşadıkları sorunları ve geleceğe yönelik planlarını görüşmek üzere üye sendikalarıyla ortak toplantılar düzenledi.

Ziyaretin diğer bir amacı da ITF’in Genç Taşımacılık İşçileri Komitesinin olağan toplantısını İstanbul’da gerçekleştirerek genelde güvencesiz ve korumasız çalışan genç işçiler için sendikalaşmanın öneminin; sendikaların değişen küresel koşullara karşı ayakta durabilmeleri için ise gençlerin katılımının öneminin vurgulanmasıydı.

ITF/ETF heyeti Avrupa’da güncel olarak ağırlık verdikleri “Adil Taşımacılık” kampanyasına ilişkin bilgi verdi. Kampanya vatandaşlık statüsü ne olursa olsun aynı işi yapan/aynı iş yerinde çalışan işçiler arasındaki ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik.  Bu bağlamda da özellikle çok-uluslu şirketlerin farklı ülkelerde farklı çalışma şartları uygulayamayacakları, buna bağlı olarak sendikalaşma hakkını faaliyet gösterdikleri her ülkede tanımak zorunda olduklarına dikkat çekildi.

Toplantıya katılan ve farklı federasyonlara bağlı üye sendikaların temsilcileri ise bu tür bir toplantıyı yararlı gördüklerini, sendikaların amaçlarının özünde bir olduğunu ve iyi niyet ve işbirliği içinde çalışmaları gerektiğini belirttiler.

Türkiye Denizciler Sendikası adına konuşan Dr. Hasan Pekdemir sendikaların sorunlarının özet olarak üç başlıkta toplanabileceğini ifade etti.  Birinci sorununun Türkiye’deki mevcut yasaların temel hak ve hürriyetleri içerdiğini ancak bu hakların pratikte güvence altında olmadığını ve etkin bir biçimde uygulanamadığı söyledi.  Ülkemizin üretim yapısının ağırlık olarak orta ve küçük işletmelerden oluşmasının ve sendikaların kendi geleneksel yapılarını gözden geçirmemelerinin de sendikalaşmanın önündeki diğer etkenler olduğunu belirtti.

 

ITF/ETF heyeti aşağıdaki temsilcilerden oluşmaktaydı:

 

Frank Moreels – ETF Başkanı

Eduardo Chagas – ETF Genel Sekreteri

Noel Coard – ITF Kara Taşımacılığı Bölümü Başkanı

Courtney Pecques – Genel Sekreterlik Temsilcisi

Deniz Akdoğan – ITF Kara Taşımacılığı Bölümü Asistanı

Baker Khundakji – ITF Genç İşçiler Koordinatörü

Bryn Watkins – ETF İletişim Sorumlusu