TAŞERON İŞÇİLİK – NEDEN / AMAÇ ÖRGÜTSÜZ BİR TOPLUM

TAŞERON İŞÇİLİK – NEDEN / AMAÇ ÖRGÜTSÜZ BİR TOPLUM

18 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da işçi konfederasyonları TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve taşeron işçisi  temsilcilerinin katılımıyla Taşeron İşçilik Çalıştayı düzenlendi. Bir kez daha Taşeron sisteminin olumsuzlukları, çözüm yolları ve talepler dile getirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergun Atalay, taşeron işçiliğin önceleri kamu kesimine kolaylık sağlanması amacıyla ortaya çıktığını ancak özel sektörün neredeyse tamamının taşeronlaşmış bulunduğunu, burada esas nedenin örgütsüz bir toplum isteği olduğunu söyledi.  Hâlihazırda 15.000.000 işçinin 1.600.000’inin sendika üyesi olduğunu, bunların da sayısı 161’i bulan sendikaya dağıldığını belirtti.

Günde ortalama 6 işçinin iş kazalarında/iş cinayetlerinde kaybedildiğini, bunun kabul edilemez bir düzey olduğunu ve iş kazaların tamamına yakınının sendika örgütlülüğü bulunmayan işyerlerinde olduğunu ifade eden Atalay özellikle Soma maden kazasına dikkat çekti ve yaklaşık 4 yıla yakın bir süre geçmesine karşın, yapılan 18 mahkemenin sonucunda henüz kesin bir bilgiye ve sonuca ulaşılamadığını söyledi.  Ayrıca madenlerde yaklaşık 200.000 işçinin istihdam edildiği, her gün bunların 100.000’nin yeraltına indiği bilgisini verdi.

Örgütsüz bir toplumda demokrasinin bir ayağının sakat olacağını ve temsilin olmayacağını ifade ederek acilen örgütlenmeye ilişkin bir Çalıştay toplanmasını talep etti; sendika seçme özgürlüğünün olmamasının da kabul edilmez olduğunun altını çizdi.

Katılımcıların ortak açıklamasına göre özet olarakTaşeron İşçiliği sistemi;

  • Alt işverende, süreli sözleşmeyle çalışılması, ucuz emek ve güvencesiz iş demektir,
  • En ağır işlerin en düşük ücretlerle yaptırılmasıdır,
  • İşçilerin örgütsüz olması bu işçileri sömürüye açık hale getirmektedir: Uzun çalışma saatleri ve ağır çalışma şartları vardır. Eşit işe eşit ücret alamamakta, kadrolu işçilerin diğer sosyal haklarından yararlanamamakta ve ayrımcılığa uğramaktadırlar.
  • Taşeron sistemi iş cinayetlerini arttırmaktadır.
  • Kamu hizmeti hem sürekli bir iştir hem de piyasanın işleyişine terk edilemez. Dolayısıyla kamuda çalışanların tümü ayrım yapılmadan kadrolu işçiler olarak istihdam edilmelidir.
  • Hükumetin konuyla ilgili olarak sürdürdüğü çalışmalar konunun tarafları olan sendikalar, işçiler ve uzmanlarla paylaşılmalıdır.