ŞEKER FABRİKALARININ SATIŞINA TEPKİLER SÜRÜYOR

ŞEKER FABRİKALARININ SATIŞINA TEPKİLER SÜRÜYOR

ŞEKER FABRİKALARININ SATIŞINA TEPKİLER SÜRÜYOR

Şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasıyla başlayan tartışmalar protestolarla sürüyor.

31 Mart 2018 tarihinde, 1926 yılında kurulmuş olan Türkiye’nin ilk şekeri fabrikası Alpullu Şeker Fabrikası önünde kalabalık bir kitlenin katılımıyla Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Şeker-İş Sendikası tarafından basın açıklaması yapıldı.

Pancarın şeker, küspesinin hayvan yemi olarak değerlendirildiği bunun da ucuz yem ucuz et demek olduğu ifade edildi.  Hâlihazırdaki fabrikalarının etrafında 350,000 çiftçi ailesinin geçindiği ancak fabrikalar satıldığında bu ekonomik zincirin kopacağı belirtildi.

Daha da önemlisi, diğer ülkelerin şekeri, halk sağlığı ve gıda güvenliği bakımından stratejik bir ürün olarak değerlendirdikleri ve nişasta bazlı şekerin giderek yasaklandığı belirtilerek ABD, Hollanda ve İngiltere’de pancar üreticilerinin sektördeki paylarının %100, Fransa ve Almanya’da ise %80 olduğu, ayrıca ABD’de mevcut şeker fabrikalarının çiftçi kuruluşlarınca özel sektörden devir alınabilmesi ve finansal olarak güçlendirilmesi amacıyla özel teşvikler sağlanmış olduğu belirtilmiştir.

Diğer yandan şeker fabrikalarının kapatılmasına karşı Şeker-İş tarafından toplanan 1.690.000 imza 27 Mart 2018 tarihinde bu iş için bir komisyon oluşturan TÜRK-İŞ’e teslim edildi. 2 Nisan 2018 tarihinde başkanlar kurulunu toplayan ve bir basın toplantısı düzenleyen TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay imza çuvallarını 31 Mart 2018’de Başkana teslim ettiklerini belirterek; şeker fabrikalarının satışının diğer özelleştirmelere benzemediğini, satın alacak firmanın 14 fabrikadan 10’nunu kapatacağını söyledi ve tekrar tekrar satış kararından vazgeçilmesi için çağrıda bulundu.  Aynı zamanda nişasta bazlı şekere de prim verilmiş olunduğu ve bu şekerin ithaline ve üretimine ilişkin bir denetleme kurulu bulunmadığını da belirtti.

İmza kampanyası sürmektedir.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY ŞEKER-İŞ İMZALARI BAŞBAKANLIĞA İMZA GÖNDERİMİ