OCAK 2020 – “AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI”

OCAK 2020 – “AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI”

TÜRK-İŞ’in, çalışanların geçim koşullarını yansıtan ve (1987’den bu yana her ay) düzenli olarak yapılan araştırmasına göre Ocak 2020 (sonu)  itibariyle;

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması:

Açlık Sınırı                     :  2.219 TL          

  • Dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık v.b. gibi insan onurunun gerektirdiği aylık zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için yapması gereken harcama (ücret düzeyi değildir):

Yoksulluk Sınırı             :  7.229 TL        (Ocak 2019’a göre % 10,49 artmıştır)

  • Bekar bir çalışanın aylık “yaşama maliyeti”2.698 TL
  • Aylık net asgari ücret      2.324 TL

Hesaplanan tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken toplam gelir miktarıdır. Her ayın son haftasında, TUİK istatistiklerinden yaklaşık 1 hafta önce açıklanan sonuçlar, tüketici fiyatlarındaki artış eğilimini yansıtan “öncü gösterge” niteliğini taşımaktadır. Sonuçta hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırları ile ailelerin elde ettikleri gelir arasındaki fark geçim zorluğunun boyutlarını göstermektedir.

Görüleceği üzere kendi geçimini sağlamak durumunda bulunan bekâr bir işçinin aylık geçim maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark 374 TL’dir.  Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 105 TL üzerinde kalmıştır.  Milyonlarca işçi asgari ücretle çalışmakta ve milyonlarca emekli bu düzeyin altında maaş almaktadır. Özellikle bu kesimin harcamalarında ağırlıklı yer tutan gıda harcamalarında %35-25 bandından % 15-10 bandına bir gerileme olmuşsa da son dönemde doğalgaz, elektrik ve ulaşım gibi yine sabit gelirlileri etkileyen alanlarda gelen zamların bu zorunlu gıda harcamalarında kısıntı yapılmasına yol açtığı gözlenmiştir. Dört kişilik bir ailenin aylık zorunlu harcama tutarı 687 TL artmış, ücret gelirleri yıllık olarak bu tutarda artmayan çalışanların satın alma gücü erimiştir.  Ücretlilerin çoğunun Uluslararası Çalışma Örgütünün(ILO) “insan onuruna yaraşır iş” olarak nitelendirdiği bir işle yaşamlarını sürdürme olanağı olmadığı görülüyor.

Raporda TÜRK-İŞ’İN doğrudan piyasadan, market ve semt pazarları sürekli dolaşılarak tespit ettiği ve yoksul kesimlerin harcamalarında ağırlık yer tutan gıda maddeleri fiyatlarında (Ankara);

  • Bir önceki aya göre değişim oranı % 2,62
  • Ocak 2019’a göre değişim oranı % 10,49
  • 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise % 15,93

olarak hesaplanmıştır. 

*Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre,

Aralık 2018 – Aralık 2019 Tüketici Fiyatları Değişim Oranı   :  % 11,84

Yazar hakkında

Zerrin Işık author