HABERLER Anasayfa / Haberler / Haber Detay覺
Uluslararası Deniz Taşımacılığı ve Gemi Çalışanları İçin Getirilen Karantina Kısıtlamaları
15 May 2020 YAZAR : admin

Sendikamız, Gemi Çalışanlarının karantina uygulamasında yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkili makamlara taleplerini iletmiştir.

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI


KONU: ULUSLARARASI DENİZ TAŞIMACILIĞI VE GEMİADAMLARINA

                GETİRİLEN COVID-19 KARANTİNA KISITLAMALARI  


Bilindiği gibi dünya ticaretinin yaklaşık %90’ı deniz yoluyla gerçekleşmektedir.  Bugün hüküm süren Covid-19 salgın şartlarında yaşamsal çarkları döndüren, elzem mal ve hizmetleri ihtiyacı olanlara ulaştıran genel olarak taşımacılık işçileri özel olarak da gemiadamlarıdır.

Gemiadamları salgın koşullarında, salgınla mücadele için cansiperane bir şekilde çalışmakta ve tedarik zincirlerinin kesintiye uğramaması için çaba göstermektedirler.  Dünya Denizcilik Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu gemiadamlarını “kilit işçi” ilan etmişlerdir.

Ülkelerin toplumun tüm kesimlere salgınla mücadele amacıyla doğal olarak uyguladığı kısıtlamalar ve karantina zorunlulukları denizciliği ve bu zor şartlarda görev yapan gemiadamlarını hayli olumsuz etkilemektedir.  Gemide çalışma süreleri dolmuş olan, çalışma sözleşmeleri sona ermiş olan gemiadamları seyahat kısıtlamalarından dolayı gemi üzerinde çalışmaya devam etmektedirler.  Bu durum zaten gemiadamının sorunu olan yorgunluğun daha da artmasına yol açmaktadır. Oysa denizcilik azami dikkat gerektiren meşakkatli bir iştir. Yorgunluğun ayrıca hastalıklara karşı bağışıklığı olumsuz etkilediği malumdur.

Bu itibarla dünya denizcilik örgütleri, ILO ve Avrupa Konseyi hükümetlere çağrıda bulunarak alınan önlemleri mevcut şartlar gün be gün gözden geçirilerek almalarını ve taşımacılık sektörüne ve özellikle de denizciliğe işlerlik kazandırmalarını istemişlerdir ve çalışmalarına devam etmektedirler.

Bu bağlamda uluslararası taşımacılık yapan gemilerde çalışana ve gemiden ayrılması ve gemiye katılması zorunlu hale gelmiş bulunan gemiadamlarına uygulanmakta olan karantina şartlarının ve kısıtlamaların her ülkenin mevcut durumuna göre ve tehlike derecesine göre makul olacak şekilde belirlenmesi söz konusudur.

Dolayısıyla

  •  Türkiye limanlarında gemiden çıkış yapacak olan Türk/Türkiye’de mükim gemiadamlarına 
  • Türkiye limanlarından gemiye giriş yapacak olan Türk/Türkiye’de mükim gemiadamlarına
  • Gideceği ülkeye seyahat olanağı bulunan yada belirli süre zarfında otelde konaklayacak olan transit yabancı gemiadamlarına


Yetkili merciler tarafından gerekli ve uygun sağlık kontrollerine tabi tutulma kaydıyla karantina uygulamasının (uluslararası karayoluyla yük taşımacılığı kapsamında ülkemize giriş-çıkış yapan Türk ve yabancı sürücülere için yapılana benzer bir uygulamayla) yeniden düzenlenerek kaldırılması gerek ticaretimizi gerekse gemiadamlarımızın sağlıklarını olumlu yönde etkileyecektir.  Ayrıca gemiadamlarının sefer aralarında yaklaşık 1 ay izin kullandıkları göz önüne alındığında karantina uygulaması hem gemiye katılacak hem de ayrılacak personelin dinlenmesi için elzem olan ve aile ile geçirilecek olan süreyi ortadan neredeyse ortadan kaldırmaktadır.

Bu durumda diğer ülkelerde alınan önlemlere geminin limana varışından önce son uğraklarının adlarını ve gemide bulunanların sağlık durumlarının bildirilmesi, giriş-çıkış yapacakların gerekli görülen test ve görüntülemeye tabi tutulmaları ve belirlenen özel bir koridordan yada güzergahtan geçiş yapmaları, hastalık belirtileri gösterenlerin karantina, diğerlerinin takibe tabi tutulmaları gibi uygulamalar dahildir.

Bu itibarla, gemiadamlarının liman giriş ve çıkışlarda gerekli test ve görüntülemenin yapılarak takip şartıyla 15 günlük karantina uygulamasından muaf tutulmaları gemiadamlarının mağduriyetini gidereceği gibi zaruri hizmetlerin akışını da kolaylaştıracaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.


TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI


DAĞITIM:

CUMHURBAŞKANLIĞINA

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA

SAĞLIK BAKANLIĞINA

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA

TİCARET BAKANLIĞINA