HABERLER Anasayfa / Haberler / Haber Detay覺
NİSAN 2021 – “AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI ”
29 April 2021 YAZAR : admin

NİSAN 2021  - “AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI”

 

TÜRK-İŞ’in, çalışanların geçim koşullarını yansıtan ve (1987’den bu yana her ay) düzenli olarak yapılan bağımsız araştırmasına göre Nisan 2021 (sonu)  itibariyle;

 

·         Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması:

 

Açlık Sınırı                     :  2.767 TL         

    

·         Dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık v.b. gibi insan onurunun gerektirdiği aylık zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için yapması gereken harcama (ücret düzeyi değildir):

 

Yoksulluk Sınırı             :  9.014 TL        (Nisan 2020’ye göre % 16,56 artmıştır)

 

·         Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti    3.360 TL

 

·         Aylık net asgari ücret                                 2.825 TL

 

·         Ücretsiz izine çıkanlara, aylık nakdi destek       :  1.500 TL

 

Hesaplanan tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken toplam gelir miktarıdır. Her ayın son haftasında, TUİK istatistiklerinden yaklaşık 1 hafta önce açıklanan sonuçlar, tüketici fiyatlarındaki artış eğilimini yansıtan “öncü gösterge” niteliğini taşımaktadır. Sonuçta hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırları ile ailelerin elde ettikleri gelir arasındaki fark geçim zorluğunun boyutlarını göstermektedir.  Çalışan sayısının sınırlı olduğu ailelerde kişi başı yapılması gereken harcama tutarı yetersiz kalmaktadır.

 

Görüleceği üzere kendi geçimini sağlamak durumunda bulunan bekâr bir işçinin aylık geçim maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark (-) 535 TL’dir.  2021 yılı için yeni belirlenen asgari ücret 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının ancak 57 TL üzerindedir.  Çalışanların yaklaşık yarısından fazlası asgari ücretle çalışmakta ve milyonlarca emekli bu düzeyin altında maaş almaktadır. Araştırmaya göre tüketici enflasyonu çift haneli olarak sürmektedir. Dört kişilik bir ailenin aylık zorunlu harcama tutarı son bir yılda 1.281 TL artmış, ücret gelirleri yıllık olarak bu tutarda artmayan çalışanların satın alma gücü erimiştir.  Asgari ücret temel gelir niteliğinde değildir. Ücretlilerin çoğunun Uluslararası Çalışma Örgütünün(ILO) “insan onuruna yaraşır iş” olarak nitelendirdiği bir işle yaşamlarını sürdürme olanağı olmadığı görülüyor.

 

Diğer yandan şimdilik dört kişilik bir ailenin açlık sınırını biraz üzerinde olan ve yıl başında belirlenen asgari ücret çalışanların beklentisini karşılamamış ve yine “insan onuruna yaraşır” bir düzeye yükseltilmemiş,  “karın tokluğu” ücreti olarak kalmıştır.

 

(Covid-19) salgınının etkisiyle ekonominin uğradığı sekte dolayısıyla işten çıkarılmalar artmış, işçilerin bir bölümü de ücretsiz izine çıkarılmıştır. Bu durumdaki işçilere asgari ücretin yarısı tutarında bir temel gelir desteği yapılmaktadır.  Kayıt dışı istihdam ise tamamen destekten yoksun kalmıştır.  Salgının 2020 başlarında başlayan olumsuz etki ekonomik ve sosyal alanda sürmekte iş ve yaşam şartlarını etkilemeyi sürdürmektedir. Hanelerin borçlanmaları artmaktadır.  Çalışma şartlarındaki olumsuzlukla birlikte süregelen fiyat artışları gelir dağılımındaki eşitsizliği giderek arttırmaktadır.  Bir yıldır uygulanmakta olan işsizlik, kısa çalışma ve nakdi destek ödenekleri yetersiz kalmıştır

 

 

Raporda TÜRK-İŞ’İN doğrudan piyasadan, market ve semt pazarları sürekli dolaşılarak tespit ettiği ve yoksul kesimlerin harcamalarında ağırlık yer tutan gıda maddeleri fiyatlarında (Ankara);

 

·         Bir önceki aya göre değişim oranı                   %   1,14

·         Nisan 2020’ye göre değişim oranı                   % 16,56

·         12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise    % 17,99

olarak hesaplanmıştır.

 

----------------------------------- 

 

*Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre,

Mart 2020 – Mart 2021 Tüketici Fiyatları Değişim Oranı      :  % 16,19