HABERLER Anasayfa / Haberler / Haber Detay覺
İZDENİZ’DE HAKLI MÜCADELEMİZ SONUÇLANDI. İZDENİZ EMEKÇİLERİ İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
25 May 2023 YAZAR : admin

Örgütlü olduğumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret AŞ’de (İZDENİZ) ile sendikamız arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonucu, 01.01.2023-31.12.2024 tarihlerini kapsayan 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Genel Başkanımız İrfan METE, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç SOYER, Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin ÇAKMAK ve üyelerimizin katılımıyla 25.05.2023 tarihinde Konak İskelesi’ndeki İhsan Alyanak Vapurunda imza altına alındı.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi’ne göre; Gemi personellerinin kök ücretlerine ortalama %98 oranında, kara personelinin kök ücretlerine %85 oranında zam yapılmıştır. Gemi personeli kök ücretlerine 1. yıl ikinci altıncı ay için TÜFE+Seyyanen 50 TL, 2. yıl 1. ve 2. altıncı aylarda TÜFE oranında artış yapılacaktır. Kara Personeli kök ücretlerine 1. yıl ikinci altıncı ay TÜFE oranında, 2.yıl 1. ve 2. altıncı ay Tüfe+% 1 oranında artış yapılacaktır.

Kıdem zammı gemi personeli için net 0,84 kuruş, kara personeli için brüt 1 TL olarak belirlenmiştir. Mesai çarpanı %60 dan %100 e çıkartılmıştır, gece zammı %30 dan %36 ya çıkartılmıştır. Kaptan ve Başmühendisler ile diğer Kaptan ve Başmakinistlere, aylık net 1.750,00 TL sorumluluk tazminatı, sendika üyesi gemi personeline net 1000 TL, kara personeline brüt 1049,10 TL iş riski primi ödemeleri yapılacaktır.

Ücretsiz izin kullanmayan veya mazeretsiz göreve gelmeme hali bulunmayan işçilere 2 Ayda bir 2 yevmiye, toplamda yıllık 20 yevmiye Çalışmaya Teşvik Primi verilecektir.

İşçinin kendisinin evlenmesi halinde brüt 3500 TL ,işçinin çocuğunun evlenmesi halinde 1100 TL evlenme yardımı, İşçinin eşinin doğum yapması veya işçi kadın ise kendisinin doğum yapması halinde 2.750 TL doğum yardımı, İşçinin eş ve çocuklarının ölümü halinde brüt  4.500,00 TL, işçinin ana ve babasının ölümü halinde brüt 3.000 TL ölüm yardımı, afetlere maruz kalan işçiye uğradığı zarara göre 40.000 TL ye kadar Tabii Afet Yardımı ödenir.

Çocuğu ilkokul öncesi zorunlu anaokulu ve ilköğretim okulunda okuyanlara net 4.150 TL, Çocuğu lise ve dengi okullarda okuyanlara net 5.150 TL, çocuğu yüksekokul ve üniversitede okuyanlara net 7.000 TL. öğrenim yardımı yapılacaktır. TİS kapsamındaki personelden lise dengi okul okuyanlara net 5.150 TL, yüksekokul ve üniversitelerde okuyanlara (dışarıdan devam edenler de dahil) net 7.000 TL, %40 ve üzeri engelli çocuğu olan işçilere net 1.300 TL Engelli Çocuk Öğrenim Yardımı yapılacaktır.

Kara personeli için brüt 850 TL, Gemi personeli için net 607,67 TL yakacak yardımı, Kara personeli için brüt 1275,00  TL, Gemi personeli için net 911,51 TL birleştirilmiş sosyal yardım yapılacaktır.

İşveren, çocuğu sünnet olan işçilere brüt 1100 TL sünnet yardımı yapacaktır. Bu yardım sünnet olan her çocuk için ayrı ayrı ödenecektir. %70 ve üzeri oranda özel koşul gereksinimi olan engelli çocuk sahibi olan işçilere her ay brüt 350 TL engelli çocuk yardımı ödenecektir.

Kara personeli için Ramazan ve Kurban bayramlarında brüt 1000 TL, Gemi personeli için net 714,91 TL bayram yardımı ödenecektir.

Yıllık ücretli izne çıkan işçiye, toplam izin süresine düşen ücretinin %35 i izin harçlığı olarak ödenecektir.

Gemi personeli ve iskele personeli ordinoları 1 aylık olarak düzenlenecek ve 3 gün öncesinden gemi ve iskelelere tebliğ edilecektir.

Meslek hastalığı teşhisiyle, sağlık kuruluşuna sevk edilen işçiye, sevk edildiği tarihte 1.yıl net 6.000 TL’si maaşından kesilmemek ve net 6.000 TL’si 10  ayda ve 10 eşit taksitte maaşından kesilmek üzere toplam net 12.000 TL avans ödemesi yapılacaktır.              

İşçilerin işletme işyerleri hariç, şehir dışında görevlendirilmeleri halinde, işletmenin iç yönetmeliği doğrultusunda günlük net 250 TL harcırah olarak ödenecektir.