HABERLER Anasayfa / Haberler / Haber Detay覺
GEMİADAMLARI ARASINDA MESLEK HASTALIĞI VE İŞE DAYALI YARALANMA VAKALARI
06 October 2021 YAZAR : admin

GEMİADAMLARI ARASINDA MESLEK HASTALIĞI VE İŞE DAYALI YARALANMA VAKALARI:

ITALYA TELEMEDİKAL DENİZ YARDIM SERVİSİNE GEMİLERDEN GELEN BAŞVURULARA DAYANILARAK YAPILMIŞ OLAN BİR ÇALIŞMADenizde çalışanların karada çalışanlara oranla daha yüksek ölüm, hastalık ve yaralanma oranları olması nedeniyle yapılmış olan bu çalışmanın amacı gemiadamları arasında mesleğe dayalı hastalıkları ve yaralanmaları ve bunların gemiadamlarının yaptığı işler ve kadroları açısından dağılımını belirlemekti. 

Potansiyel vaka kaynaklarının ve bunların meydana gelme olasılığının belirlenmesi tedavi olanaklarının ve önleyici programların geliştirilmesine yardımcı olacaktı.  Gemilerdeki meslek hastalıkları ve yaralanmalar üzerine gerçek olaylara dayanan bilgi eksikliği dolayısıyla denizcilik mesleğinde uygulanan önlemler diğer faaliyet kollarına göre daha az önemsendiği belirtilmiştir.  Ayrıca gemiadamlarının meslek hastalıkları, ölümleri ve yaralanmalarının kaynakları, gemiadamının tıbbi verilerine erişimin kolay olmamasından dolayı da gerektiği gibi incelenememektedir.

Yapılan farklı çalışmaların karadaki mesleklerle karşılaştırıldığında deniz çalışanlarının hastalık ve ölüm oranlarının yüksek olduğunu gösterdiği belirtilmiştir.  Örneğin, 2003 – 2012 yılları arasında İngiliz ticaret filosu üzerine yapılan bir araştırma, deniz ticaretindeki ölümcül kazaların İngiltere’deki genel işgücüne göre 21 kat daha fazla olduğunu göstermiştir (inşaat sektörüne oranla 4,7 kat, imalat sanayine oranla 13 kat daha fazla).  İngiltere deniz ticaret filosunda çalışan gemiadamlarının gemideki kazalar nedeniyle karşılaştıkları ölüm riski İngiltere’deki tüm işçilere göre 23,9 kat fazla idi.  Yine Danimarkalı gemiadamları arasındaki ölümcül kazaların sayısının karada çalışan erkek işçilere oranla 11,5 kat daha fazla olduğu görülmüştür.  Her 100 km’ de ölüm oranlarına göre deniz taşımacılığında ölüm tehlikesi hava taşımacılığına göre 25 kat daha fazladır.

Çalışma 2016 – 2019 yılları arasındaki dört yıllık dönemde konteyner gemilerinden gelen 423 tıbbi yardım başvurusunu kapsamaktadır.  Veriler Bu dönemde 13.475 olarak tahmin edilen konteyner gemilerinde tehlikeye maruz gemiadamı sayısıyla desteklenmiştir.

Çalışmanın bulgularına göre, 4 yıllık çalışma süresince hastalık oranı 1000 gemiadamı-yıl başına 25, yaralanma oranı 1000 gemiadamı-yıl başına 6,31 olarak görüldü. Bu oranlara karşılık gelen hastalıklar tüm diğer iş mekanlarında rapor edilenlerin 4 katıydı.  ABD de yapılan diğer bir çalışmaya göre de bu oranlar diğer çalışma alanlarına göre 2-3 kat daha fazladır. Başvuruların %80’ i hastalık %20’ si yaralanma dolayısıyla yapılmıştı.

Genel olarak gemide en sık karşılaşılan hastalık sindirim sistemi bozuklukları (%21), ikinci sırada ise kas-iskelet rahatsızlıkları (%15) ve kalp-damar hastalıkları (%15) olmuştur.  Sindirim sistemi rahatsızlıkları hem zabit olanlarda hem de olmayanlarda en sık rastlanan hastalık olmuştur. 

Zabit olmayanların zabit olanlara göre sindirim sistemi, kas-iskelet sistemi ve cilt hastalıklarına daha sık yakalandıkları görülmüştür.  Yine zabit olmayanların genel olarak daha sık yaralandıkları görülmüştür.  Zabit olmayanlarda diz ve diz altı yaralanmaları daha fazladır.  

Güverte kadrosundakilerin Makine kadrosundakilere göre sindirim sistemi hastalıklarına, kalp-damar hastalıklarına, cilt hastalıklarına ve solunum yolları hastalıklarına daha fazla yakalandıkları görülmüştür.   Bunun iş-kaynaklı strese bağlı olduğu düşünülmektedir, çünkü Kaptan da dahil güverte personelinin seyir, planlama, yükleme/tahliye gibi yüksek düzeyde sorumluluk gerektiren görevleri vardır ve vardiya düzeni, bölünmüş uyku süreleri ve nispeten daha yoğun iş faaliyeti stres yaratır.   Güverte çalışanlarında bilek ve el yaralanmaları da daha fazla tespit edilmiştir. Ayrıca güverte çalışanları boya, bakım, tamir, yükleme/tahliye işlemleri sırasında kimyasallara, radyasyona ve cildi etkileyen diğer faktörlere daha fazla maruz kalmaktadırlar.  Bunun dışında mutfak çalışanları arasında da cilt hastalıkları sık görülmüştür.

Genel olarak gemiadamları kara çalışanlarıyla karşılaştırıldığında yüksek düzeyde iş-stresine maruzdurlar – uzun çalışma saatleri, zaman baskısı, aileden uzak geçen uzun süre, telaş gibi.  Ayrıca yüksek yağlı beslenme, içki, sigara ve hareketsizlik kalp-damar hastalıklarına yol açmaktadır. Güverte çalışanları arasında ikinci sıklıkla karşılaşılan hastalık kalp-damar hastalıkları oldu. Kalp-damar hastalıkları içinde ise en sık karşılaşılan (%39) göğüs ağrısı oldu.

Çalışmayı gerçekleştirenler, çalışmanın konteyner gemilerinde farklı kadroların ve işlerin hastalık ve yaralanma olasılıklarına katkısını ölçmeye çalışan ilk çalışma olduğunu, gemide yaralanma ve hastalık oranlarının düşürülebilmesi için gemide çalışma alanlarına ve gemi kadrolarına has önlem stratejileri geliştirilmesi gerektiğini, bunun için yapılacak çalışmalarda gemiadamlarının maruz kaldığı tehlike unsurlarının dikkate alınması gerektiğini belirtiyorlar.   Dolayısıyla bu tür çalışmaların daha kapsamlı gemiadamı toplulukları üzerinde yapılması gerektiğini vurguluyorlar.

------------------- 

Kaynak: Incidence of 0ccupational injuries and diseases among seafarers: a descriptive epidemiological study based on contacts from ships to the Italian Telemedical Maritime Assistance Service in Rome, Italy - Getu Gamo Sagaro, Marzio Dicanio, Gopi Battineni, Marc Abdul Samad, Francesco Amenta