HABERLER Anasayfa / Haberler / Haber Detay覺
EYLÜL 2020 – “AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI”
30 September 2020 YAZAR : admin

EYLÜL 2020 – “AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI”

T ÜRK-İŞ’in, çalışanların geçim koşullarını yansıtan ve (1987’den bu yana her ay) düzenli olarak yapılan araştırmasına göre Eylül 2020 (sonu) itibariyle;

• Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması:

Açlık Sınırı                     :  2.448 TL          

• Dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık v.b. gibi insan onurunun gerektirdiği aylık zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için yapması gereken harcama (ücret düzeyi değildir):

Yoksulluk Sınırı             :  7.973 TL      (Eylül 2019’a göre % 18,56 artmıştır)

 

Bekar bir çalışanın aylık “yaşama maliyeti”: 3.003 TL

• Aylık net asgari ücret      :  2.324 TL

Hesaplanan tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken toplam gelir miktarıdır. Her ayın son haftasında, TUİK istatistiklerinden yaklaşık 1 hafta önce açıklanan sonuçlar, tüketici fiyatlarındaki artış eğilimini yansıtan “öncü gösterge” niteliğini taşımaktadır. Sonuçta hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırları ile ailelerin elde ettikleri gelir arasındaki fark geçim zorluğunun boyutlarını göstermektedir.  Çalışan sayısının sınırlı olduğu ailelerde kişi başı yapılması gereken harcama tutarı yetersiz kalmaktadır.

Görüleceği üzere kendi geçimini sağlamak durumunda bulunan bekâr bir işçinin aylık geçim maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark (-) 679 TL’dir.  Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 60 TL altında kalmıştır.  Milyonlarca işçi asgari ücretle çalışmakta ve milyonlarca emekli bu düzeyin altında maaş almaktadır. Asgari ücret çalışanların aileleriyle birlikte temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek temel gelir niteliğinde değildir. Dört kişilik bir ailenin aylık zorunlu harcama tutarı son bir yılda 1.248 TL artmış, ücret gelirleri yıllık olarak bu tutarda artmayan çalışanların satın alma gücü erimiştir.  Ücretlilerin çoğunun Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) “insan onuruna yaraşır iş” olarak nitelendirdiği bir işle yaşamlarını sürdürme olanağı olmadığı görülüyor.

Raporda toplumun büyük bir kesiminin ücretli-yevmiyeli çalışanlardan ve emeklilerden oluştuğu, Türkiye’nin yüzde onluk dilimde en yoksul kesimi ile en zengin kesimi arasındaki gelir farkının 13 kat olduğu belirtilmektedir.

Diğer tarafta tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaşamsal tehlike arz eden (Covid-19) salgını ekonominin işleyişini kayda değer biçimde olumsuz etkilemektedir. Ciddi bir iş sağlığı ve güvenliği sorunuyla karşı karşıya bulanan çalışanlar işlerini ve gelirlerini kaybetme tehlikesiyle de karşı karşıya kalmışlardır.  Nitekim salgın ve kriz nedeniyle işten çıkarılmalar artmış, alınan önlemler sonucunda işçilerin kayda değer bir bölümü de ücretsiz izine çıkarılmışlardır. Bu şartlarda “temel gelir” uygulaması önem kazanmış ancak işçilere verilen destek net asgari ücretin yarısı tutarında kalmıştır (günlük 39,24 TL).   Kayıt dışı istihdam ise tamamen destekten yoksun kalmıştır. Nüfusun neredeyse üçte birinin yoksul olduğu ülkemizde bu durumda yoksulluğun artması söz konusudur.

Bu kriz döneminde çalışanların ve yoksulların özellikle temel gıda maddelerine erişimi ve aileleriyle birlikte temel ihtiyaçlarını temin edebilmeleri güvence altına alınma durumundadır.  Yoksul kesimin harcamaları gıda ve konut ağırlıklıdır.

Raporda TÜRK-İŞ’in doğrudan piyasadan, market ve semt pazarları sürekli dolaşılarak tespit ettiği ve yoksul kesimlerin harcamalarında ağırlık yer tutan gıda maddeleri fiyatlarında (Ankara);

• Bir önceki aya göre değişim oranı %2,68

• Eylül 2019’a göre değişim oranı %18,56

• 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise %12,67 olarak hesaplanmıştır. 

 

*Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre,

Ağustos 2019 – Ağustos 2020 Tüketici Fiyatları Değişim Oranı      :  % 11,76