HABERLER Anasayfa / Haberler / Haber Detay覺
DENİZCİLİK KOORDİNASYON KOMİSYONU TOPLANTISI
10 June 2016 YAZAR : admin
DKK top2 Ülkemizde denizcilik sektörüne yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması, ulusal denizcilik politikası çerçevesinde deniz kirliliği, seyir emniyeti, denizde güvenlik gibi önemli konuların gözden geçirilmesi ve uluslararası gelişmelerin ve programların teknik, ekonomik ve hukuki boyutlarının denizcilik sektörüne yansıtılması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş olan Denizcilik Koordinasyon Komisyonu 11 Mayıs 2016 tarihinde toplandı. Sendikamız adına toplantıya katılan Genel Başkan Dr. Hasan Pekdemir, başta “yurtdışında terkedilmiş gemilerdeki gemiadamlarının karşı karşıya bulundukları zor şartlar ve ülkeye iadeleri” olmak üzere gemiadamlarının acil çözüm bekleyen sorunları olduğunu ve ILO Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin (MLC, 2006) yasalaşma sürecinde olduğu da göz önüne alınarak sendikamızın da yer aldığı bir komite tarafından bu sorunların bir an önce ele alınması gerektiğini belirtti. Toplantıda UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü eşgüdümünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Denizciler Sendikası, İMEAK DTO, Türk Armatörler Birliği ve Türkiye Denizcilik Federasyonundan oluşan bir “Deniz Çalışanları Komitesi” oluşturulması kararlaştırılmıştır.