HABERLER Anasayfa / Haberler / Haber Detay覺
AĞUSTOS 2020 – “AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI”
30 August 2020 YAZAR : admin

AĞUSTOS 2020 – “AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI”

TÜRK-İŞ’in, çalışanların geçim koşullarını yansıtan ve (1987’den bu yana her ay) düzenli olarak yapılan araştırmasına göre Ağustos 2020 (sonu)  itibariyle;

• Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması:

Açlık Sınırı                     :  2.384 TL          

• Dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık v.b. gibi insan onurunun gerektirdiği aylık zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için yapması gereken harcama (ücret düzeyi değildir):

Yoksulluk Sınırı             :  7.765 TL      ( Ağustos 2019’a göre % 15,79 artmıştır)

 

Bekar bir çalışanın aylık “yaşama maliyeti”:  2.892 TL

• Aylık net asgari ücret      :  2.324 TL

Hesaplanan tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken toplam gelir miktarıdır. Her ayın son haftasında, TUİK istatistiklerinden yaklaşık 1 hafta önce açıklanan sonuçlar, tüketici fiyatlarındaki artış eğilimini yansıtan “öncü gösterge” niteliğini taşımaktadır. Sonuçta hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırları ile ailelerin elde ettikleri gelir arasındaki fark geçim zorluğunun boyutlarını göstermektedir.  Çalışan sayısının sınırlı olduğu ailelerde kişi başı yapılması gereken harcama tutarı yetersiz kalmaktadır.

Görüleceği üzere kendi geçimini sağlamak durumunda bulunan bekâr bir işçinin aylık geçim maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark (-) 568 TL’dir.  Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 60 TL altında kalmıştır.  Milyonlarca işçi asgari ücretle çalışmakta ve milyonlarca emekli bu düzeyin altında maaş almaktadır. Asgari ücret çalışanların aileleriyle birlikte temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek temel gelir niteliğinde değildir. Dört kişilik bir ailenin aylık zorunlu harcama tutarı son bir yılda 1.059 TL artmış, ücret gelirleri yıllık olarak bu tutarda artmayan çalışanların satın alma gücü erimiştir.  Ücretlilerin çoğunun Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) “insan onuruna yaraşır iş” olarak nitelendirdiği bir işle yaşamlarını sürdürme olanağı olmadığı görülüyor.

Diğer tarafta tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaşamsal tehlike arz eden (Covid-19) salgını ekonominin işleyişini kayda değer biçimde olumsuz etkilemektedir. Ciddi bir iş sağlığı ve güvenliği sorunuyla karşı karşıya bulanan çalışanlar işlerini ve gelirlerini kaybetme tehlikesiyle de karşı karşıya kalmışlardır.  Nitekim salgın ve kriz nedeniyle işten çıkarılmalar artmış, alınan önlemler sonucunda işçilerin kayda değer bir bölümü de ücretsiz izine çıkarılmışlardır. Bu şartlarda “temel gelir” uygulaması önem kazanmış ancak işçilere verilen destek net asgari ücretin yarısı tutarında kalmıştır (günlük 39,24 TL).   Kayıt dışı istihdam ise tamamen destekten yoksun kalmıştır. Gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimler tarafından yoksullara yönelik destek geliri yardımı yapılmaktadır. Bu gelirin de temel ihtiyaçları ne ölçüde karşıladığı sorundur çünkü hane halkı göz önüne alınarak belirlenmemiştir.

Bu kriz döneminde çalışanların ve yoksulların özellikle temel gıda maddelerine erişimi ve aileleriyle birlikte temel ihtiyaçlarını temin edebilmeleri güvence altına alınma durumundadır.  Yoksul kesimin harcamaları gıda ve konut ağırlıklıdır.

Raporda TÜRK-İŞ’in doğrudan piyasadan, market ve semt pazarları sürekli dolaşılarak tespit ettiği ve yoksul kesimlerin harcamalarında ağırlık yer tutan gıda maddeleri fiyatlarında (Ankara);

• Bir önceki aya göre değişim oranı % (-) 0,94

• Ağustos 2019’a göre değişim oranı %15,79

• 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise %12,67 olarak hesaplanmıştır. 

 

*Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre,

Temmuz 2019 – Temmuz 2020 Tüketici Fiyatları Değişim Oranı      :  % 11,76