MAYIS 2019 – “AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI”

MAYIS 2019 – “AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI”

TÜRK-İş’in, çalışanların geçim koşullarını yansıtan düzenli araştırmasına göre Mayıs 2019 (sonu)  itibariyle;

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması:

Açlık Sınırı                     :  2.124 TL          

  • Dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık v.b. gibi insan onurunun gerektirdiği aylık zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için yapması gereken harcama (ücret düzeyi değildir):

Yoksulluk Sınırı             :  6.918 TL        (Mayıs 2018’e göre % 25,97 artmıştır)

  • Bekar bir çalışanın aylık “yaşama maliyeti”2.625 TL
  • Aylık net asgari ücret      2.020 TL

Hesaplanan tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken toplam gelir miktarıdır. Her ayın son haftasında, TUİK istatistiklerinden yaklaşık 1 hafta önce açıklanan sonuçlar, tüketici fiyatlarındaki artış eğilimini yansıtan “öncü gösterge” niteliğini taşımaktadır. Sonuçta hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırları ile ailelerin elde ettikleri gelir arasındaki fark geçim zorluğunun boyutlarını göstermektedir.

Görüleceği üzere kendi geçimini sağlamak durumunda bulunan bekâr bir işçinin aylık geçim maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark 605 TL’dir.  Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının altında kalmıştır.  Milyonlarca işçi asgari ücretle çalışmakta ve milyonlarca emekli bu düzeyin altında maaş almaktadır. Özellikle bu kesimin harcamalarında ağırlıklı yer tutan gıda harcamalarında fiyat artışı geçim şartlarını olumsuz etkilemektedir.  Ücretlilerin çoğunun Uluslararası Çalışma Örgütünün(ILO) “insan onuruna yaraşır iş” olarak nitelendirdiği bir işle yaşamlarını sürdürme olanağı olmadığı görülüyor.

Raporda TÜRK-İŞ’İN doğrudan piyasadan, market ve semt pazarları sürekli dolaşılarak tespit ettiği ve yoksul kesimlerin harcamalarında ağırlık yer tutan gıda maddeleri fiyatlarında (Ankara);

Bir önceki aya göre değişim oranı % 0,81

Mayıs 2018’ e göre değişim oranı % 25,97

12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise % 22,12

olarak hesaplanmıştır. 

*Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre,

Nisan 2018 – Nisan 2019 Tüketici Fiyatları Değişim Oranı    :  % 19,50