ITUC – ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONUNUN 2019 YILI KÜRESEL HAKLAR ENDEKSİ RAPORU

ITUC – ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONUNUN 2019 YILI KÜRESEL HAKLAR ENDEKSİ RAPORU

ITUC’un 145 ülkeyi ve uluslararası kabul görmüş 97 göstergeyi dikkate alarak işçi haklarının hem yasal olarak hem de uygulamada ne derecede korunduğunu değerlendirmek amacıyla her yıl yinelediği araştırmaya göre;

 • Ülkelerin % 85’i Grev Hakkını ihlal etmiş
 • Ülkelerin % 80’i bir şekilde Toplu Pazarlık Hakkını ihlal etmiş
 • İşçilerin bir sendika kurmalarını veya sendikaya katılmalarını engelleyen ülke sayısı 2018 yılında 92 iken 2019 yılında 107’ye çıkmış
 • Ülkelerin % 72’sinde işçiler ya hiç yasal işlem hakkı kullanamadılar ya da sınırlı kullandılar.
 • Sendikacıların alıkonulduğu ve tutuklandığı ülke sayısı 2018 yılında 59 iken 2019 yılında 64’e çıkmış
 • İncelemeye tabi tutulan 145 ülkeden 54’ü ya ifade ve toplanma özgürlüğünü reddetmiş ya da sınırlamış.
 • Ülkelerin % 59’unda Yetkililer sendikaların kayıt işlemlerini sürüncemede bırakmış
 • 52 ülkede işçilere şiddet uygulanmış

ITUC Genel Sekreteri giderek artan sayıda hükümetin işçilerin taleplerini ifade ve toplanma özgürlüklerini kısıtlayarak bastırmaya çalıştığını ifade etti.  Avrupa’da işçilerin bir sendikaya katılımlarının engellenmesi ve yasal mevzuattan uzak tutulması 2018 yılında %20 iken, bu uygulamaları yapan ülkelerin sayısı 2019’da %50 oldu.  Yine Avrupa’da ülkelerin % 25’inde işçiler engellendi ve tutuklandı. Genel Sekreter Sharan Burrow giderek bozulan demokratik işleyiş ve hak kısıtlamaları karşısında işçilerle hükümetler ve iş dünyası arasında Yeni bir Sosyal Sözleşmeye gereksinim doğduğunu belirtti.

Araştırma yapılan 145 ülkenin sıralanmasında kullanılan ITUC Küresel Haklar Göstergesine göre;

 1. Hakların ara sıra ihlali                          : 12 ülke
 2. Hakların mükerrer olarak ihlali               : 24 ülke
 3. Hakların düzenli olarak ihlali                  : 26 ülke
 4. Hakların sistematik olarak ihlali             : 39 ülke
 5. Hakların hiçbir teminatı bulunmaması    : 35 ülke

5+.Yasaların tahrif edilmesi dolayısıyla

    hiçbir hak garantisi bulunmaması          :  9 ülke

Yazar hakkında

Zerrin Işık author