Deniz İşkolu Sendikalaşma Düzeyi 2018 Ocak

Deniz İşkolu Sendikalaşma Düzeyi 2018 Ocak

Sendikamız tarafından hazırlanan “Yıllar Bazında Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk İşkolunda Sendikalaşma Düzeyleri 2018 Ocak Ayı İstatistikleri” aşağıdaki gibidir.