Deniz İşkolu Sendikalaşma Düzeyi 2017 Temmuz

Deniz İşkolu Sendikalaşma Düzeyi 2017 Temmuz

Sendikamız tarafından hazırlanan “Yıllar Bazında Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk İşkolunda Sendikalaşma Düzeyleri 2017 Temuuz Ayı İstatistikleri” aşağıdaki gibidir.