Deniz Çalışanlarına ve Ailelerine Yönelik Psikososyal Destek Projemiz “VİRA” Dedi

Deniz Çalışanlarına ve Ailelerine Yönelik Psikososyal Destek Projemiz “VİRA” Dedi

Türkiye Denizciler Sendikasının deniz çalışanlarının dünya çapında ekonomik ve sosyal olarak desteklenmesine yönelik çalışmalar yürüten ITF Seafarers’ Trust’ın mali desteğiyle oluşturduğu FİLİKA: Denizcilere ve Ailelerine Yönelik Psikososyal Destek Projesinin tanıtımı 30 Ocak 2017 tarihinde Deniz Ticaret Odasının ev sahipliğinde yapıldı.

Üç aşamada gerçekleştirilecek olan projenin ilk aşamasını  sefere çıkmadan önce denizcilere psikolojik destek verilmesini kapsıyor. Eş zamanlı olarak ailelerin de sefer sürecini hazırlıklı karşılayabilmeleri için ailelere de aile danışmanlığı hizmeti veriliyor.  İkinci aşama denizcilerin seferde bulunduğu süreyi kapsıyor. Bu bölümde öncelikle 24 saat ulaşılabilecekleri Acil Destek Hattından gerek kendilerinin gerekse ailelerinin sorunlarına yönelik destek alabilecekler.  Bunun dışında ailelerle temas sürdürülecek ve eşler bir araya getirilerek dayanışma grupları oluşturulacaktır. Çocukların akademik durumları takip edilerek ihtiyaç duyulan kurs vb. yararlanabilmelerine dikkat edilecek, kültürel faaliyetlere katılımları sağlanacaktır.  Projenin üçüncü ve son aşamasında ise deniz çalışanlarının gemi hizmeti bitiminde eve dönüşlerini takiben yaşadıkları karada yaşama uyum sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapılacaktır.  Bu sorunlar psikososyal destek, aile danışmanlığı ve kültür-sanat faaliyetleriyle aşılmaya çalışılacaktır.

Ocak 2018 tarihi itibariyle başlamış olan FİLİKA projesinin süresi 1+1 yıldır ve konuya ilgili Türkiye’deki ilk proje olması nedeniyle şimdilik İstanbul’da uygulanacaktır.  Projede 2 sosyal çalışmacı, 1 aile danışmanı ve 1 psikolog görev alacaktır.

Tanıtım toplantısının açılışını yapan sendikamız Genel Başkanı Dr. Hasan Pekdemir sendikaların görevlerinin sadece toplu sözleşmelerle çalışma koşullarının iyileştirilmesi olmadığını, üyelerin toplumsal gelişmeye paralel olarak sosyal konumlarının da ele alınması gerektiğini, özellikle de denizde çalışma gibi meşakkatli bir işte çalışanların psikolojik ve sosyal destekten yoksun bırakılmamaları gerektiğini belirtti.  Bu vesileyle deniz çalışanlarının “Yıpranma Pay”ına vurgu yapan Dr. Pekdemir 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının 40’ıncı Maddesinde yapılacak bir düzenlemeyle deniz çalışanlarına her çalışılmış yıl için “90” günlük fiili hizmet süresi zammı verilerek 2008 yılında kaldırılan yıpranma payı uygulamasının acilen iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda İdare adına söz alan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğü Eğitim ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Cem Erdem projeyi çok olumlu bulduklarını, proje bağlamında ihtiyaç duyulacak hususlarda destek vermeye hazır olduklarını, ayrıca projeyi yakından ilgilendiren “terkedilmiş gemiadamları” sorunun da ivedilikle çözülmesi için gerekeni yapacaklarını belirtti.

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan ise denizcilik mesleğinin madencilikten sonra dünyanın ikinci tehlikeli ve zor mesleği olduğunu, deniz çalışanlarının ve ailelerinin yaşadıkları zorlukları çok iyi bildiğini ve söz konusu projenin deniz çalışanlarının ihtiyaç duyduğu daha kapsamlı bir projenin bir parçası olduğunu  ve daha kapsamlı bir proje tasarladıklarını belirtti.

Metin Kalkavan ayrıca Sendikamızın deniz çalışanlarının “yıpranma payı”nın iade edilmesi girişimini desteklediklerini açıkladı.

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi M. Alev Tunç ise projeyi çok olumlu bulduklarını, bu projenin sonuçlarının daha kapsamlı bir projenin ne şekilde tasarlanıp yürütülmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler sağlayacağını belirtti.

Yazar hakkında

Zerrin Işık author