ARALIK 2019 – “AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI”

ARALIK 2019 – “AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI”

TÜRK-İŞ’in, çalışanların geçim koşullarını yansıtan ve (1987’den bu yana her ay) düzenli olarak yapılan araştırmasına göre Aralık 2019 (sonu)  itibariyle;

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması:

Açlık Sınırı                     :  2.163 TL          

  • Dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık v.b. gibi insan onurunun gerektirdiği aylık zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için yapması gereken harcama (ücret düzeyi değildir):

Yoksulluk Sınırı             :  7.045 TL        (Aralık 2018’e göre % 11,41 artmıştır)

  • Bekar bir çalışanın aylık “yaşama maliyeti”2.650 TL
  • Aylık net asgari ücret      2.020 TL

Hesaplanan tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken toplam gelir miktarıdır. Her ayın son haftasında, TUİK istatistiklerinden yaklaşık 1 hafta önce açıklanan sonuçlar, tüketici fiyatlarındaki artış eğilimini yansıtan “öncü gösterge” niteliğini taşımaktadır. Sonuçta hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırları ile ailelerin elde ettikleri gelir arasındaki fark geçim zorluğunun boyutlarını göstermektedir.

Görüleceği üzere kendi geçimini sağlamak durumunda bulunan bekâr bir işçinin aylık geçim maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark 630 TL’dir.  Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının altında kalmıştır.  Milyonlarca işçi asgari ücretle çalışmakta ve milyonlarca emekli bu düzeyin altında maaş almaktadır. Özellikle bu kesimin harcamalarında ağırlıklı yer tutan gıda harcamalarında fiyat artışı geçim şartlarını olumsuz etkilemişti.  Ancak son dönemde doğalgaz, elektrik ve ulaşım gibi yine sabit gelirlileri etkileyen alanlarda gelen zamların bu zorunlu gıda harcamalarında kısıntı yapılmasına yol açtığı gözlenmiştir. Ücretlilerin çoğunun Uluslararası Çalışma Örgütünün(ILO) “insan onuruna yaraşır iş” olarak nitelendirdiği bir işle yaşamlarını sürdürme olanağı olmadığı görülüyor.

Raporda TÜRK-İŞ’in doğrudan piyasadan, market ve semt pazarları sürekli dolaşılarak tespit ettiği ve yoksul kesimlerin harcamalarında ağırlık yer tutan gıda maddeleri fiyatlarında (Ankara);

  • Bir önceki aya göre değişim oranı % 2,85
  • Aralık 2018’ e göre değişim oranı % 11,41
  • 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise % 17,08

olarak hesaplanmıştır. 

*Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre,

Aralık 2018 – Aralık 2019 Yıllık Tüketici Fiyatları Değişim Oranı  : 

% 11,84

Yazar hakkında

Zerrin Işık author