29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI COŞKU VE KIVANÇLA KUTLUYORUZ

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI COŞKU VE KIVANÇLA KUTLUYORUZ

29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyetinin resmen kurulduğu, yönetim biçimi olarak halk iradesinin ilan edildiği gündür.  Ulusal Kurtuluş Savaşını başlatan Türkiye Büyük Millet Meclisinin zaferi taçlandırılmasıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Türk ulusunun yaradılışına ve yaşantısına en uygun olan yönetim şekli Cumhuriyettir.” demiştir.  Ulusumuz Cumhuriyetin ilanıyla hakkı olan bağımsızlık, özgürlük, eşitlik gibi en temel haklara ve çağdaş değerlere kavuşmuştur.  En büyük görev ve sorumluluğumuz Cumhuriyeti korumak ve ileriye götürmektir.

Cumhuriyet bayramınızı coşku ve kıvançla kutlarken, verdikleri zorlu mücadeleler sonucunda bu zaferi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi minnetle anarız.

                                                        İrfan Mete

                                                      Genel Başkan

• “Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir.”
Mustafa Kemal Atatürk

Yazar hakkında

Zerrin Işık author