25 HAZİRAN – DENİZCİNİN GÜNÜ

25 HAZİRAN – DENİZCİNİN GÜNÜ

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından “Denizcinin Günü” olarak ilan edilmiş olan 25 Haziran, dünya denizcilik sektörü tarafından her yıl deniz çalışanları için özel önem taşıyan farklı bir temayla kutlanmaktadır.  Düzenlenen kampanya ve etkinliklere üyesi bulunduğumuz Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonunun (ITF) Denizciler Vakfı da IMO’ya yakın destek vermektedir.

2019 Denizcinin Günü denizcilik dünyasında kadınların önemini ve değerini vurgulamak amacıyla “toplumsal cinsiyet eşitliği” ne odaklanıyor. Teması;  “Gemide Cinsiyet Eşitliğiyle Varım”.

Kampanya sosyal medya ağırlıklı olarak düzenleniyor ve denizcilikte cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadın-erkek herkesin destek vermesi isteniyor.

Tema, Dünya Denizcilik Günün “ Denizcilik Camiasında Kadınların Güçlendirilmesi” konulu temasıyla yakından ilişkili.

2019 ILO Uluslararası Çalışma Konferansında işyerinde şiddet ve tacizin küresel olarak önlenmesine yönelik yeni bir Konvansiyonun kabul edilmiş olması temayı daha da anlamlı kılmaktadır.  Konvansiyonun özellikle yaygın işyeri şiddetine maruz kalan kadın taşımacılık işçilerini insan onuruna yaraşır bir çalışma ortamına kavuşturması bekleniyor.

Denizcinin günü etkinlikleri süresince kadınlar için denizcilikle ilgili çok çeşitli mesleklerdeki fırsatların ortaya çıkarılması ve kadınların hâlihazırda yapmakta olduğu katkılar tartışılacaktır.

https://twitter.com/hashtag/IAmOnBoard?src=hash

Yazar hakkında

Zerrin Işık author