1 MAYIS ALANLARDA

1 MAYIS ALANLARDA

1 MAYIS ALANLARDA

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma (İşçi Bayramı) günü ülkemizde son yıllarda giderek işçilerin birlikteliğinden çok ayrıştığını gördüğümüz etkinliklerle geçerken emek çevreleri bu yıl kitlesel ve yaygın olarak geçirilmesi için çağrı yapmışlardır.

Zamanla her tür hak arayışın simgesi haline dönüşen “1 Mayıs”ın tek merkezli alanlara hapsedilmemesi gerektiği, yaygın ancak dayanışma içinde kutlanması önem kazanmıştır.

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs dolayısıyla yayınladığı bildiride taleplerinin özet olarak “insanca yaşamak” olduğunu ifade ederek, emekçilerin bugüne kadar zorlu mücadeleler sonucu elde ettikleri hakları da kaybetmekte olduklarını, “iktisaden güçsüz durumda olan geniş halk kesimleri” korunurken hukukun üstünlüğü çerçevesinde temel insan hak ve özgürlüklerinin kullanılabilmesi gerektiğini belirtmiştir.  TÜRK-İŞ’in bu yıl öne çıkan sloganları,

  • Taşeronda ayrımcılığa
  • Vergide adaletsizliğe
  • Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ve kapatılmasına
  • Sendikal örgütlenmede baskıya
  • İşten çıkarmalara

son verilmesidir.

1 Mayıs yaklaşırken işçilerin yurt genelinde çeşitli etkinliklerle dile getirdikleri sorunlar içinde işçilerin en önemli toplu pazarlık aracı ve demokratik hakkı olan greve hakkına karşı getirilen yasaklar ve iş kazaları sonucunda yaşanan işçi ölümleri öne çıkmıştır.

2017 yılı başından geçen bir buçuk yıllık süre içinde toplam 153.200 işçiyi ilgilendiren 6 grev yasaklanmıştır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin raporunun verilerine göre 2017 yılında 2006 işçi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin;
– 116 kadın ve 1890 erkek işçi,
– 18’i 15 yaş altında olmak üzere 60’ı çocuk işçi,
– Çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 88’i göçmen/mülteci işçi,

idi. Kar hırsı ve özensiz yönetim her ay yüzlerle ifade edilen işçi ölümlerine neden olmaktadır.

İşçiler, taleplerinin ancak birlikte savunulduğunda yer bulabileceğini, emekçilerin izleyici durumundan ekonomik ve sosyal koşullara müdahale edebilecek duruma gelmesinin ancak örgütlülükle ve güç birliğiyle sağlanabileceğinin kavranması gerektiğini de vurgulamışlardır.

 

1 Mayıs’ın emekçilerin kazanımlarına ışık tutması dileğiyle.

YAŞASIN EMEKÇİLERİN BİRLİĞİ VE DAYANIŞMASI