1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI

1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI

mı lı 1 Temmuz 1926 kendi karasularımızda ve limanlarımızda gemi işletme ve her türlü liman ve deniz ticareti faaliyetleri üzerindeki hakların ülkemize geçtiği tarihtir,  bir başka deyişle kabotaj hakları ve ayrıcalıkları münhasıran Türk Bayrağı taşıyan gemilere geçmiştir.  Bu hak Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla birlikte Lozan Antlaşmasının 10. Maddesine dayanılarak kanunlaştırılmıştır.

Kabotaj hakları hem ulusal denizcilik sektörünün dış rekabete karşı korunması hem de deniz taşımacılığının altyapısının ulusal güvenlik politikasına uyumlu olarak oluşturulması bakımından hayati önem taşımaktadır.

Her ne kadar 1980 sonrası küresel planda uygulanan liberal ekonomi politikaları sonucunda dünyada kabotaj hakkını zedeleyen girişim ve uygulamalar ortaya çıkmış düşük maliyetler uğruna yabancı bayraklı gemilerin iç hatlarda hizmet vermesiyle deniz çalışanları işlerini kaybetmişler ve çalışma koşulları kötüleşmiş ise de, ABD ve Kanada gibi liberal tanımlanan ülkeler dahi çok sıkı kabotaj kanunları benimsemişlerdir ve kılavuzluktan petrol çıkarılmasına kadar tüm kabotaj faaliyetlerinde başka ülke vatandaşlarının istihdam edilmelerini yasaklamışlardır. Çin ve Jabponya gibi ülkeler de kabotaj hakkını sıkı korumaktadırlar.

Kabotaj hakkının elde edilmesi denizcilerin yetişmesi, liman işçiliği, armatörlük, gemi brokerliği gibi meslek ve faaliyetlerin gelişmesine olanak sağladı ve ulusal denizcilik sektörümüz oluştu.  Kabotaj hakkına sahip çıkılması ulusal denizciliğimizin, bilgi ve beceri birikimimizin ve ulusal güvenliğimizin korunmasıdır.

Tüm denizcilik camiasının 1 Temmuz Denizcilik Kabotaj Bayramını içten kutlar, denizci kardeşlerimize selametler dileriz.